Direct naar Inhoud

Logo links Privacyverklaring Logo rechts

Kattenoppas Nijmegen, gevestigd aan de 
Middachtenstraat 169
6535 LJ Nijmegen
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://kattenoppas024.nl
Middachtenstraat 169
6535 LJ Nijmegen
+31 6 52732828

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Kattenoppas Nijmegen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt heeft. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website d.m.v. cookies

Via het contactformulier op de website van Kattenoppas Nijmegen vraag ik alleen uw naam en e-mailadres, om uw vraag te kunnen beantwoorden.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via  persoonsgegevens(at)kattenoppas024(dot)nl, dan verwijder ik deze informatie voor u.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Kattenoppas Nijmegen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om diensten bij u af te leveren.
- Ook verwerk ik persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Kattenoppas neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit, (bijvoorbeeld ikzelf).

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Kattenoppas Nijmegen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in mijn facturatiesysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor mij andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden, (bijvoorbeeld: om facturen te kunnen sturen naar (nog) bestaande klanten).

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Kattenoppas Nijmegen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting met de Belastingdienst. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kattenoppas Nijmegen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Kattenoppas Nijmegen gebruikt functionele en analytische cookies, geen tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kattenoppas Nijmegen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan, bekijk mijn Cookieverklaring. Ook bied ik op mijn website de mogelijkheid om de cookies te resetten, zodat u uw keuze later altijd kan herzien. Dat is mogelijk via de link: "Cookie-instellingen resetten." die onderaan iedere pagina staat, voor meer informatie verwijs ik u naar mijn Cookieverklaring waarvan ik eerder de link gaf.

 

Google Analytics
Ook door Google Analytics worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Verder heb ik ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kattenoppas Niijmegen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen voor de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:  persoonsgegevens(at)kattenoppas024(dot)nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Stuur in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. (Dit ter bescherming van uw privacy). Ik reageer zo snel mogelijk, binnen 2 weken op uw verzoek. Kattenoppas Nijmegen wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Kattenoppas Nijmegen neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, daarom maakt Kattenoppas Nijmegen ook gebruik van "https://" in de adresbalk. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn en of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via  persoonsgegevens(at)kattenoppas024(dot)nl.

 

Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring

Naar Boven
Bewerken

Info:
De instellingen zijn opgeslagen op deze computer (AutoSave), alleen u ziet de gewijzigde kleuren.
RESET Lokaal: herstelt de lokaal opgeslagen wijzigingen.

SAVE Server: de huidige instellingen worden gepubliceerd.

Info    close

 body
 body light
 body bg
 h1,h2,...
 a
 a:hover
 menu1
 menu2
 menu3
Toggle Type RESET
Local

 

SAVE
Server